Website Banner


 
  น้ำยารักษาไม้ CCA (Copper Chromium Arsenic)
 
     
 
 
         CCA เป็นน้ำยาที่นิยมใช้ในการป้องกันรักษาไม้ที่สุดในทั่วโลก ไม่ว่าจะมีน้ำยาชนิดอื่นๆเป็นทางเลือกให้ใช้ในการป้องกันเนื้อไม้แต่สาเหตุที่ CCA เป็นที่นิยมเพราะว่า
 
     
 
  1) น้ำยาชนิดอื่นเช่น ACQ (Ammoniacal Copper Quaternary) หรือ Tanalith E (Copper azole) ก็ยังไม่มีบันทึกการใช้งานของไม้ที่ยาวนานเท่าการใช้น้ำยา CCA ซึ่งมีบันทึกการใช้งานไม้มายาวนานทั่วโลก
2) น้ำยาชนิดอื่นมีราคาสูงกว่า CCA
3) เป็นน้ำยาที่โรงอัดน้ำยาในไทยส่วนใหญ่ใช้จึงง่ายต่อการหาแหล่งอัดน้ำยาไม้
4) สามารถใช้กับไม้ได้หลากหลายชนิด
 
 
     
 
 
     
     » CCA ประกอบด้วย  
     
 
 
      1) ทองแดง (Copper) ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นกับไม้
      2) โครเมียม (Chromium) ทำหน้าที่เก็บกักรักษาทองแดง (Copper) และอาร์เซนิค(Arsenic) ไว้ในไม้
      3) อาร์เซนิค (Arsenic) ทำหน้าที่ป้องกันภัยจากแมลงต่างๆเช่น ปลวก มอด ฯลฯ  โดยการผสมจะต้องมีการควบคุมอัตราส่วนของสารแต่ละอย่างให้ถูกต้อง
  
       น้ำยา CCA เป็นน้ำยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเห็นได้จากงานภายนอกอาคารต่างเช่น รั้ว ระเบียง ระแนง เสาไฟฟ้า งานไม้โครงสร้าง อาคาร ต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้กับงานไม้ที่สัมผัสน้ำโดยตรง ซึ่ง CCA มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันเสื่อมลงหรือผุผังของไม้จากแมลงต่างๆ ปลวก เชื้อรา ฯลฯ
 
 
     
 
 
     
     » ความปลอดภัยจากการใช้น้ำยารักษาไม้  
     
 
 
  CCA จริงแล้วเป็นน้ำยาที่มีความปลอดภัยอย่างมากสำหรับคนและสัตว์หากมีการใช้อย่างถูกต้อง โดยข้อควรระวังในการใช้คือการสูดอากาศที่มีฝุ่น ละออง สะเก็ดไม้เล็ก ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้เนื่องจากมี CCA มีส่วนผสมของ Arsenic ดังนั้นหากเรานำไม้ที่อัด CCA มาใช้งานทั่วไปสำหรับชิ้นงานที่ทำเสร็จก็จะไม่อันตรายใดๆ เพราะมีการตัดเลื่อยไสตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถเกิดเป็นผงหรือฝุ่นที่สามารถสูดเข้าไปในปอดให้ได้ก็จะเกิดอันตรายเหมือนไม้อัดน้ำยาที่ทำการไส ตัด เลื่อยในโรงงาน หรือ สถานที่ก่อสร้างนอกจากนี้โดยปกติแล้วชิ้นงานเสร็จแล้วมักมีการทาสีเพื่อป้องกันความชื้น เชื้อรา ฯลฯ  
 
     
  โดยเฉพาะการใช้สีน้ำมันที่เป็นส่วนผสมหลักจึงทำให้เป็นการป้องกันไม่ให้สาร CCA ซึมออกมาจากไม้ได้อีกด้วย จึงสรุปได้ว่า CCA มีความปลอดภัยในการใช้งานหากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละอองไม้เหล่านี้
  
        นอกจากนี้ความปลอดภัยของไม้ที่อัดน้ำยายังขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของน้ำยาที่อัดลงสู่ไม้ด้วย โดยยิ่งเข้มข้นก็ยิ่งมี Arsenic มากขึ้น ซึ่งถ้าน้ำยาในระดับใช้สำหรับไม้ที่ไม่สัมผัสพื้นดินก็จะมีผลอันตรายน้อยกว่า
 
 
     
 
 
     
     » การป้องกันสำหรับช่างที่ต้องตัดไม้ เลื่อย ไสไม้ที่มีน้ำยา CCA  
     
 
 
        สำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ ในช่วงที่ทำการผลิตชิ้นงานหรือติดตั้งประกอบชิ้นงานต่างๆที่มีการตัดไม้และไสไม้ก็จะมีฝุ่นมาจากไม้ ดังนั้นควรมีการป้องกันดังนี้
 
     
          » จะต้องมีผ้าหรือหน้ากากปิดจมูกเพื่อไม่ให้หายใจฝุ่นละอองเหล่านี้เข้าไปซึ่งกระบวนการตัดไม้หรือไสไม้ก็จะเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ก่อสร้าง
        » ควรใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงานและเสื้อผ้าที่มิดชิดระหว่างตัดไม้ ไสไม้ เจาะไม้ หรือใช้เครื่องจักรในการตัดแต่งไม้ให้รูปเพื่อไม่ให้ร่างกายสัมผัสฝุ่นไม้โดยตรง
        » สถานที่ทำงานที่ใช้ในการตัดแต่งไม้ควรเป็นสถานที่เปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้ดี
        » นอกจากนี้การนำเศษไม้หรือชิ้นงานไม้ที่ไม่ใช้แล้วไปเผานั้นต้องเผาในเตาเผาที่ปิดมิดชิด
        » ส่วนการนำเศษไม้ไปทิ้งนั้นถ้าเป็นไม้ชิ้นเล็กๆจำนวนไม่มากก็สามารถทิ้งสู่ถึงขยะทั่วไปในสถานที่ต่างๆได้ แต่ถ้าเป็นจำนวนมากจะต้องมีการนำไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม  
        » ต้องล้างมือทุกครั้งหลังจากมีการสัมผัสก็ฝุ่นละอองไม้ก่อนรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทานผงที่ส่วนผสมของสาร CCA 
        » ต้องซักเสื้อผ้าที่สัมผัสกับฝุ่นไม้แยกจากเสื้อผ้าปกติที่ไม่คลุกคลี่กับฝุ่นไม้
 
 
     
 
 
 
  1 2  
 
     
Current Pageid = 12