Website Banner


 
  เกี่ยวกับเรา
 
     
 
 
ตั้งแต่ปี 2553 » ได้ดำเนินธุรกิจผลิตพาเลทไม้ และลังไม้  ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ชื่อ “ บริษัท ยูซ่า อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด” และในปีเดียวกันนี้ เราก็ได้การรับรองมาตรฐาน IPPC จากกรมวิชาการเกษตร
             เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า บริษัท ยูซ่า อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด 
ได้ขยายกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการอัดน้ำยาไม้ อบแห้งไม้ จนเข้าสู่กระบวนการผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และพร้อมรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นในประเทศไทย
 
 
     
 
 
     
     » นโยบายคุณภาพ  
     
 
 
          เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ส่งมอบให้ลูกค้าตรงเวลา พัฒนากระบวนการและวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่อง บริการดีเยี่ยม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 
 
     
     
  “ยิ้มแย้ม”ยินดีบริการทุกท่านด้วยใจค่ะ  
     
Current Pageid = 3